انحراف از حج حقیقی (مجمع همدلی شهریور)

  [otw_shortcode_button href=”http://yaran.info/wp-content/uploads/2015/09/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%D9%89-%D9%A2%D9%A6-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B1.m4a” size=”medium” icon_type=”general foundicon-down-arrow” icon_position=”right” shape=”radius” target=”_blank”]دریافت این صوت[/otw_shortcode_button]  

بیشتر بخوانید