دهه اول ذی الحجه

میقات حضرت موسی با خدا سوره اعراف آیه ۱۴۲ : « وَ وَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِینَ لَیْلَهً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ

بیشتر بخوانید