هشتم ذیحجه؛ یوم الترویه

۸ ذی الحجه روز ترویه است. ترویه به معنای “ذخیره کردن آب” است. در علل الشرایع در سر نامیدن این

بیشتر بخوانید