بیان لطائف قرآنی در هیأت میثاق با شهدا (موضوع: مدیریت جهادی)

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم سَدِّد ألسِنَتَنا بِالصَّوابِ والحِکمَه در هفته گذشته با موضوع قیام

بیشتر بخوانید

امام صادق(ع) و مقوله تشکیلات و سازماندهی

«تشکیلات، معبد است نه معبود!»؛ همان گونه که به زیبایی معبدها اهمیت می دهیم باید به ساختار و سازمان تشکیلاتمان

بیشتر بخوانید