پلک های آسمان دوباره باز می شوند (۳)

“وقتی پیش حضرت آقا می‌رفتند و گزارش کار‌هایشان را می‌دادند، رهبری خوشحال می‌شدند… شهید تهرانی مقدم مطیع رهبر بود. شاید

بیشتر بخوانید