آماده شوید برای ۷۰سال روزه!

معنای دحوالارض «دَحو» به معنای گسترش است و بعضی نیز آن را به معنای تکان دادن چیزی از محلِ اصلی

بیشتر بخوانید