هیأت | شب هشتم محرم ۱۳۹۴

هشتمین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در هیأت یاران خمینی(ره) برگزار شد. سخنران :

بیشتر بخوانید

هیأت | شب هفتم محرم ۱۳۹۴

هفتمین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در هیأت یاران خمینی(ره) برگزار شد. سخنران :

بیشتر بخوانید

هیأت | شب ششم محرم ۱۳۹۴

ششمین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در هیأت یاران خمینی(ره) برگزار شد. سخنران :

بیشتر بخوانید

هیأت | شب پنجم محرم ۱۳۹۴

پنجمین شب مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام در هیأت یاران خمینی(ره) برگزار شد. سخنران : حجت

بیشتر بخوانید