سنن النبی

کتاب سنن النبی،اثر علامه طباطبائی
مراد از «سنت» در اصطلاح این کتاب عبارتست از مجموعه اعمال مستحبی که رسول خداصلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در طی زندگی خود نسبت به آنها مداومت داشتند. اما از آنجا که سنن و آداب نبی مکرماسلام بسیار است و در میان صدها کتاب و ضمن هزاران حدیث پراکنده گردیده است و ظاهرا تا قبل از مرحوم علامه کسی کتابی جامع همه روایات سنن ننوشته است.
این کتاب به طور کلی شامل سه بخش می‌باشد:
۱. آداب و سنن آن حضرت با خدای متعال (آداب عبادات و ادعیه و اذکار)
۲. آداب و سنن آن حضرت با طبقات مختلف مردم (آداب عشرت)
۳. آداب و سنن دیگر آن حضرت مانند آداب سفر ، غذا خوردن، پوشیدن لباس و غیره. مؤلف در این کتاب از مکروهات ذکری به میان نیاورده است چرا که ما معتقدیم که هیچ فعل مکروهی از آن حضرت سرنمی زد و بر این مطلب دلیل عقلی و نقلی نیز قائم است.
ایشان اسانید روایات را حذف نموده و روایات مرسله و مسنده را از یکدیگر جدا نموده است و برای این که کار بر خوانندگان آسان شود نام مؤلفین و کتابهای ایشان را ذکر کرده‌اند تا ایشان بتوانند به اصل روایات منقوله مراجعه نمایند.
برخی روایات مربوط به شمائل آن حضرت نیز در این کتاب به خاطر تیمن و تبرک و نیز از آن جهت که در این روایات به مقداری از اخلاق و آداب آن حضرت اشاره شده، آورده شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.