ده نکته از معرفت نفس

استاد طاهرزاده با الگو قرار دادن مسلک عرفانی علامه طباطبایی سعی در بسط و توضیح معرفت نفس دارند و در ۱۰ نکته مختصر، مطالب بسیار ارزنده و گرانبهایی در رابطه سرمایه وجودی هر انسانی بیان می­کنند.

ایشان در این کتاب از مثال خواب استفاده می­کنند و بیان می­کنند این تجربه که همه ما در خواب به زمان­ها و مکان­های مختلفی می­رویم شاهد این قضیه است که حقیقت و «منِ» همه انسان­ها موجودی مافوق زمان و مکان است و اصالت انسان به من اوست و این تن فقط ابزار است. پس منِ انسان می­بیند و چشم فقط ابزار است. منِ انسان می­شنود و گوش فقط ابزار است و در لحظه مرگ، منِ انسان می­بیند که (تنش) می­میرد. در ادامه به نکاتی بسیار دلنشین از رابطه بین نفس و بدن اشاره می­کنند که حتماً نیاز به تدقیق و تامل بیشتری است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.