یادی از گذشته ها (راهپیمایی ۲۲ بهمن)

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۸۷[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۰[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۲[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۳[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۴[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۵[/otw_shortcode_button]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.