یادی از گذشته ها(هیات دهه اول محرم)

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۲[/otw_shortcode_button]


[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۳[/otw_shortcode_button]


[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۴[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-black”]۱۳۹۵[/otw_shortcode_button]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.