امام حسن مجتبى  کارى کرد که جریان اصیل اسلام در مجراى دیگرى، جریان پیدا بکند؛ منتها اگر نه به شکل حکومت - زیرا ممکن نبود - لااقل دوباره به شکل نهضت جریان پیدا کند.دوران امام مجتبى (علیه الصّلاةوالسّلام) و حادثه ى صلح آن بزرگو" />

صلح صد در صد منطقی (پوستر)

امام حسن مجتبى  کارى کرد که جریان اصیل اسلام در مجراى دیگرى، جریان پیدا بکند؛ منتها اگر نه به شکل حکومت – زیرا ممکن نبود – لااقل دوباره به شکل نهضت جریان پیدا کند.دوران امام مجتبى (علیه الصّلاهوالسّلام) و حادثه ى صلح آن بزرگوار با معاویه، یا آن چیزى که به نام صلح نامیده شد، حادثه ى سرنوشت ساز و بى نظیرى در کل روند انقلاب اسلامىِ صدر اول بود.صلح امام حسن، صددرصد منطبق بر استدلال منطقى بود.

کتاب صلح امام حسن – تالیف حضرت آیت الله امام خامنه ای

[Google]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.