(بسم رب اشهدا و الصدیقین)

باسلام

ما رفقای یاران ۱۰ شمارا به برنامه ی باشکوه و به یادماندنی ۱۲بهمن که یکی از روز های بزرگ در گروه فرهنگی یاران خمینی (ره) دعوت میکنیم.