باریک الله

خیلی زیبا بود


اگر جنگی به راه بیفتد.....
http://yaran10.blog.ir/post/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF
ht" />

اگر جنگی به راه بیفتد…..

باریک الله

خیلی زیبا بود

اگر جنگی به راه بیفتد…..
http://yaran10.blog.ir/post/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF
http://yaran10.blog.ir/rss/
یاران ۱۰
….صلی الله علیک یا ابا عبدالله
http://bayanbox.ir/view/8749380365428720148/Unitled-1-1.jpg

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.