مسجدی شویم ۵

غبطه مردگان به اهل مسجد

قال رسول الله -صلى الله علیه وآله –
ما من لیله الا و ملک الموت ینادى فى المقابر من تغبطون؟ فیقولون اهل المساجد،یصلون و لانقدر،ویصومون و لا نقدر
هر روز در میان مردگان فرشته اى ندا می دهد نسبت به چه کسانى غبطه میخورید؟

آنها می گویند نسبت به اهل مساجد غبطه می خوریم زیرا آنها نماز می گزارند و روزه می گیرند و ما توان انجام آن را نداریم.

(مستدرک الوسائل،جلد٣،ص٣۶٣)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.