عن النّبي  (صلی الله علیه و آله ):
أنّ الله تعالي نصب في السماء السابعه ملکاً، يقال له الدّاعي.
فاذا دخل شهر رجب ينادي ذلک الملک کلّ ليلة منه الي الصباح: طوبي للذّاکرين، " />

ملک داعی

عن النّبی  (صلی الله علیه و آله ):
أنّ الله تعالی نصب فی السماء السابعه ملکاً، یقال له الدّاعی.
فاذا دخل شهر رجب ینادی ذلک الملک کلّ لیله منه الی الصباح: طوبی للذّاکرین، طوبی للطّائعین؛
یقول الله تعالی:
أنا جلیس من جالسنی، و مطیع من أطاعنی، غافر من استغفرنی،
الشهر شهری و العبد عبدی، والرحمه رحمتی، فمن دعانی فی هذا الشهر أجبته،
و من سألنی أعطیته، و من أستهدانی هدیته،
و جعلت هذا الشهر حبلاً بینی و بین عبادی، فمن اعتصم به وصل الیّ.
از پیامبر (صلی الله علیه و آله ) روایت شده است:
همانا خداوند تعالی در آسمان هفتم فرشته‌ای را گماشته است ، که داعی نامیده می‌شود.
پس هنگامی که ماه رجب داخل شود، آن فرشته هر شب تا صبح ندا می‌دهد که،
خوشا به حال ذاکران، خوشا به حال اطاعت کنندگان.
خداوند تعالی می‌ فرماید :
من همنشین کسی هستم که با من بنشیند، و مطیع آنم که اطاعتم کند،
آمرزنده‌ی کسی هستم که از من طلب بخشش کند.
ماه، ماه ِ من است و بنده، بنده‌ی من، و مهربانی و رحمت از آن من است،
پس هر کس بخواند مرا در این ماه اجابتش کنم، و کسی که بخواهد از من عطایش کنم،
و هر کس از من هدایت جوید، هدایتش می کنم،
این ماه را ریسمانی میان خودم و بندگانم قرار دادم، هر کس بدان چنگ زند به من می‌رسد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.