عقاید 1 (قدم هفتم ـ تابستان)

" />
جلسه موضوع اصلی
جلسه موضوع اصلی توضیحات
۱ اهمیت مباحث اعتقادی جهان بینی و ایدئولوژی
۲ راه فطرت ویژگی امور فطری، فطرت در قرآن، عوامل شکوفایی و غبارها
۳ برهان نظم ویژگی­های برهان نظم، اشکالات هیوم
۴ برهان امکان و وجوب  
۵ وحدانیت دلایل توحید، مراتب، شرک
۶ صفات خداوند صفات ثبوتیه و سلبیه، صفات ذات (حیات، علم، قدرت) و فعل
۷ پاسخ به برخی شبهات وهابیت توسل، سلام و لعن، تبرک، یادبود و …
۸ عدل الهی اثبات عدل الهی
۹ پاسخ به پرسش­های عدل الهی  
۱۰ جبر، تفویض، اختیار  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.