قرآن (قدم دوازدهم)

هفته

قرآن ۱۲

قرآن (قدم دوازدهم)

هفته

سوره مبارکه

آیات

توضیحات

۱

طارق و اعلی

۱ تا آخر

طارق : فرشته‏های نگهبان ـ قرآن: سخنِ آخر ـ مهلتی اندک

اعلی : قرآن و صحف انبیای پیشین: یادِ خدا و آخرت

۲

غاشیه

۱ تا آخر

دوزخیان و بهشتیان ـ آیات قدرت الهی

۳

فجر

۱ تا آخر

پروردگارت در کمین تبهکاران است ـ دنیازدگان و آرام‏یافتگان

۴

بلد

۱ تا آخر

ارائه راه به انسان و سرباز زدنِ او

۵

شمس و لیل

۱ تا آخر

شمس : انسان به تعلیم الهی از راه‏های پرده‏دری و پرهیزکاریِ جان خویش

آگاه است ـ عذاب جمع به گناهِ فرد / لیل : کلاس تربیت و مواد آزمون

۶

ضحی و انشراح

۱ تا آخر

عنایت ویژه­ی الهی به پیامبر اعظم x و شکرانه­ی آن

۷

تین و علق

۱ تا آخر

التین: پستی و ارجمندیِ انسان تابع ایمان و عمل اوست

العلق: خودبی‏نیازانگاری و طغیان انسان

۸

قدر و بیّنه

۱ تا آخر

القدر: ارجمندی شب قدر

البینه: پیامبر اعظم x شاخص روشنی‏بخش ـ هشدار و یادآوریِ واگرایی     امّت­های پیشین پس از نموده شدن راه از چاه

۹

زلزال و عادیات

۱ تا آخر

الزلزال: زلزله روز قیامت و رستاخیزِ مردمان ـ دیدنِ اعمال

العادیات: ناسپاسی و دنیاپرستی انسان

۱۰

قارعه و تکاثر

۱ تا آخر

القارعه: رستاخیز و سنگینی و سبکیِ ترازویِ اعمال

التکاثر: فزون‏طلبیِ بشر و غفلت از قیامت

۱۱

عصر، همزه، فیل،

قریش، ماعون، کوثر

۱ تا آخر

العصر: زیانِ همه­ی انسان­ها جز مؤمنین

الهمزه: انسانِ رشدنیافته و فرجامِ او

الفیل: درهم شکستنِ مهاجمینِ حرم

القریش: عنایت ویژه به ساکنانِ حرم و شکرانه آن

الماعون: رشدنیافتگان

الکوثر: عنایتِ ویژه به پیامبرِ اعظم x : نسلی پر برکت از دختری ارجمند $

۱۲

کافرون، نصر، مسد، اخلاص، فلق، ناس

۱ تا آخر

الکافرون: هرگز به آیین کفرِ شما نخواهم گرایید

النّصر: یاری و گشایش الهی و شکرانه آن

المسد: خسارتِ ابدی خاندانِ ابولهب

الإخلاص: یکتاییِ خدا

الفلق: پناه‏بردن به خدا از شرّ آفریدگانِ او

الناس: پناه‏بردن به خدا از شرّ وسوسه‏گران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.