ولایت فقیه 1 (قدم دهم ـ تابستان)

جلسه موضوع اصلی

ولایت فقیه ۱

ولایت فقیه ۱ (قدم دهم ـ تابستان)

جلسه موضوع اصلی توضیحات
۱ انسان، دین و آزادی  
۲ انسان و قانون  
۳ حکومت غیردینی  
۴ ماهیت ولایت  
۵ ولایت فقیه یا

وکالت فقیه

 
۶ فقیه کیست؟  
۷ بررسی نظریات درباره ولایت فقیه ۱ـ نظریه تعطیل
۸ بررسی نظریات درباره ولایت فقیه ۲ـ نظریه ولایت محدود یا مقید به امور حِسبه
۹ بررسی نظریات درباره ولایت فقیه ۳ـ نظریه ولایت عام یا مطلقه فقیه
۱۰    

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.