یادی از گذشته‌ها

مرور تصاویر برنامه های گذشته ی یاران خمینی در این بخش قابل ملاحظه است.

‹‹درحال تکمیل…››