تولیدات رسانه ای

تولیدات رسانه ای گروه فرهنگی یاران خمینی از سخنان مقام معظم رهبری

تسلط بیگانگان

اگر چنانچه ملّتی قوی نبود، همیشه نگران و در حال ضعف و ذلت است و بیگانگان بر او مسلّط می‌شوند.

روز فرج

امیدواریم ان‌شاءالله خدای متعال روز فرج و ظهور را به ما نشان بدهد و ان‌شاءالله هر چه زودتر اتّفاق بیفتد.

حضور مردم

یکی از مسائل مهم در اداره‌ی کشور و زندگی عمومی مردم این است که مسائل مردم روان باشد؛ دچار مشکل و عایق و مانع نباشد.اگر این چیزها تأمین شد، حضور مردم در صحنه تأمین خواهد شد.