تشکیلات

گروه فرهنگی یاران خمینی (ره) به همت جمعی از جوانان انقلابی و دغدغه مند در سال ۱۳۷۵ در جهت فرمایشات امامان امت خمینی کبیر و خامنه ای عزیز شروع به فعالیت کرد و در طول سال ها فعالیت فرهنگی و تشکیلاتی چکیده ای از تجربیات و اندوخته های خود را از طریق این صفحه در اختیار علاقه مندان به کار در این حوزه و دیگر گروه های فرهنگی قرار می دهد.
امید است که مورد توجه و استفاده قرار گیرد و حرکت کوچکی در جهت اعتلای فضای انقلابی و فرهنگی جامعه باشد.

 

Gam asas estenda

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تشکیلات

گروه فرهنگی یاران خمینی (ره) به همت جمعی از جوانان انقلابی و دغدغه مند در سال ۱۳۷۵ در جهت فرمایشات امامان امت خمینی کبیر و خامنه ای عزیز شروع به فعالیت کرد و در طول سال ها فعالیت فرهنگی و تشکیلاتی چکیده ای از تجربیات و اندوخته های خود را از طریق این صفحه در اختیار علاقه مندان به کار در این حوزه و دیگر گروه های فرهنگی قرار می دهد.

امید است که مورد توجه و استفاده قرار گیرد و حرکت کوچکی در جهت اعتلای فضای انقلابی و فرهنگی جامعه باشد.

 

Gam asas estenda