سنت حسنه ی قربانی

 

sheep3
با ریختن اولین قطره خون قربانی به زمین، صاحب قربانی آمرزیده می­شود. (محاسن ، ج ۱ ، ص ۶۷)

همچون سال های گذشته گروه فرهنگی یاران خمینی (ره) قصد دارد تا سنت حسنه ی قربانی در روز عید قربان را با شکوه تر از هر سال انجام دهد به همین منظور از همه ی عزیزانی که قصد شرکت در این امر خیر را دارند دعوت به عمل می آید تا با تکمیل فرم زیر در ثواب زیاد آن شریک گردند.

لازم به ذکر است که به میزان کمک شما شماتیک گوسفند بالا کم کم پر می شود (شاید هم کمک ها زیاد شد و چند گوسفند دیگر به تصویر بالا اضافه شد :) )

مبالغ جمع آوری شده جهت سنّت قربانی در چهار سال گذشته

سال ۱۳۹۰ : ۶۷۴۰۰۰ تومان (ششصد و هفتاد و چهار هزار تومان)

سال ۱۳۹۱: ۲۰۳۸۰۰۰ تومان (دو میلیون و سی و هشت هزار تومان)

سال ۱۳۹۲: ۲۷۵۸۰۰۰ تومان (دو میلیون و هفتصد و پنجاه و هشت هزار تومان)

سال ۱۳۹۳: ۳۹۴۶۰۰۰ تومان (سه میلیون و نهصد و چهل و شش هزار تومان)

[DBSParspalJustPay]